Gwendell Foendoe Aubèl

diëtist & sportdiëtist

Welkom op de website van De Diëtist!

  

Maar dat is nog niet voldoende. Het vak blijft zich ontwikkelen, dus is het belangrijk dat
de diëtist dat óók doet. Dit wordt officieel bijgehouden in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Een diëtist die in dit register is opgenomen, kan aantonen dat hij voldoet aan de kwaliteitseisen op het gebied van opleiding, deskundigheid en werkervaring. Zo weet u zeker dat deze zorgverlener zijn beroep mag uitoefenen en zijn deskundigheid op peil houdt met onder andere bij- en nascholing. Zo kan hij/zij kwalitatief goede zorg leveren die past bij deze tijd.
Gwendell Foendoe Aubèl staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Dit register kan iedereen raadplegen.


Gwendell Foendoe Aubèl is dé diëtist.

Naast zijn werkzaamheden voor zijn praktijk, 
is hij als docent Voeding & Diëtetiek verbonden aan de Haagse Hogeschool en tevens auteur van enkele (studie)boeken.


Hij is aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en de Nederlandse Vereniging voor Voedingsleer en Levensmiddelen technologie (NVVL).

Via deze verenigingen blijven diëtisten op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van voeding, maar ook van alles dat daarnaast relevant is in de gezondheidszorg, bij de overheid, opleidingen en patiënten- en consumentenorganisaties.‘Diëtist’  is een beschermde titel.

Er zijn verschillende beroepen die
zich bezighouden met voedingsadvies:
van voedingskundige/-adviseur tot voedingscoach en gewichtsconsulent.
Er is echter maar één beroepstitel
die wettelijk beschermd is: diëtist.
Iemand mag zich pas diëtist noemen als deze een wettelijk erkende
HBO-opleiding heeft gevolgd.
w