Gwendell Foendoe Aubèl

diëtist & sportdiëtist

Privacyverklaring - praktijk De Diëtist

Gwendell Foendoe Aubèl van praktijk De Diëtist gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van praktijk De Diëtist dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail.


Denk hierbij aan:
o  Naam
o  Geboortedatum
o  Adresgegevens
o  BSN
o  Telefoonnummer / mobiel nummer
o  Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
o  E-mailadres
o  Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 


Waarom is dat nodig?
De Diëtist, Gwendell Foendoe Aubèl, heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u.
Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Praktijk De Diëtist bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Praktijk De Diëtist zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Praktijk De Diëtist heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Gwendell Foendoe Aubèl zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft praktijk DDiëtist een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Praktijk De Diëtist blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@de-dietist.com. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Praktijk DDiëtist, Gwendell Foendoe Aubèl, neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer van de praktijk 070-3947087 of via info@de-dietist.com.


Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door praktijk DDiëtist, kunt u contact opnemen met de praktijk via het telefoonnummer 070-3947087 of via info@de-dietist.com.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.