Gwendell Foendoe Aubèl

diëtist & sportdiëtist

In de praktijk


Behandeling
U wilt graag hulp van de diëtist en u neemt contact op voor een afspraak.
Tijdens deze eerste afspraak gaat de diëtist in gesprek met u en zo verzamelt hij informatie over uw klachten, eetgewoonten, leefgewoonten, persoonlijke omstandighed
en en dus ook over uw (on‑)mogelijkheden en wensen.
Samen met u wordt er gekeken naar een eerste doel.

De aanpak van de diëtist is persoonlijk en praktisch, waardoor deze goed bij u
en uw leven past.


Alles wat u met de diëtist bespreekt is vertrouwelijk!

De behandeling door d
e diëtist bestaat uit meer dan alleen het gesprek met u
in de behandelkamer of eventueel bij u thuis (directe tijd). Naar aanleiding van
dit gesprek, stelt de diëtist een dieetbehandeling/voedingsadvies op en voert daarbij ook berekeningen uit. Daarnaast heeft hij eventueel mondeling en/of schriftelijk contact met de (verwijzend) arts.
Deze tijd (het individuele (dieet-)advies) maakt ook deel uit van de behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.


...

 


Belangrijk
Voor de behandeling door de diëtist is een verwijzing van de (huis-)arts of specialist nodig. Zonder deze verwijzing vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten van de behandelingen niet en moet u de kosten zelf betalen. Neem de verwijsbrief mee op uw eerste afspraak!Vergoeding

Het bezoek aan de diëtist wordt gedeeltelijk of zelfs helemaal vergoed, dit zit namelijk in de basisverzekering. Vanuit de basisverzekering krijgt iedereen per jaar 3 uur dieetadvisering vergoed. Houd hierbij wel rekening met uw jaarlijkse eigen risico. Kinderen tot 18 jaar hebben géén eigen risico.

Heeft u al eerder diëtistische zorg door een zelfstandig gevestigde diëtist in het lopend kalenderjaar gehad, geef dan aan vóór het eerste consult hoeveel uur u nog over heeft voor dit jaar!

Indien méér dieetadvisering gewenst is dan 3 uur kan het zijn dat u extra vergoeding krijgt vanuit uw aanvullende verzekering, wanneer u deze heeft. Dit is voor iedereen anders. Raadpleeg van tevoren uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar of verzekeringsadviseur. De diëtist probeert de extra inzet vooraf aan u aan te geven en zal rechtstreeks aan u gefactureerd worden. Indien u geen aanvullende zorgverzekering heeft, komen deze kosten geheel voor uw eigen rekening. 

Facturatie

Indien mogelijk wordt het consult rechtstreeks gedeclareerd 
aan de zorgverzekeraar. Dit kan als u verzekerd bent bij: 

- ASR (hieronder valt ook De Amersfoortse en Ditzo)
- DSW (hieronder valt ook Twente Zorgverzekeraar en Stad Holland)
- Eno (hieronder valt ook Salland Zorgverzekeraar, HollandZorg en ZorgDirect)
- ONVZ
- Zorg & Zekerheid

Bent u bij een ander maatschappij verzekerd? Geen probleem!
U ontvangt de factuur zelf, betaalt het bedrag rechtstreeks aan
de diëtist en vervolgens declareert u deze factuur bij uw zorgverzekeraar.


 

Tarieven
Consulten worden gefactureerd in eenheden van 15 minuten à € 17,15.
- Een eerste consult duurt 60 tot 90 minuten: € 68,60 tot € 102,90
- Vervolgconsulten duren 30 tot 45 minuten: € 34,30 tot € 51,45

Deze tarieven gelden voor de gehele behandeltijd.

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit 2 componenten:
1. Directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent;
2. Individueel (dieet-)advies: de tijd die de diëtist besteedt aan onder
    andere het berekenen en het samenstellen van een persoonlijk advies. 
    Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.

 

De eerste afspraak
Wanneer u een afspraak heeft gemaakt is het belangrijk
dat u het volgende heeft:


1.

2.
3.

4.

5.

Uw verwijsbrief

Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of
verblijfsdocument). Bij uw eerste bezoek, vragen wij om uw identiteitsbewijs. 
Er wordt géén copie gemaakt, alleen uw BSN-nummer wordt genoteerd
voor in uw diëtistisch dossier.
Dit is nodig voor de vergoeding door uw zorgverzekeraar. Kinderen tot
14 jaar hebben ook een legitimatieplicht in de zorg. Hiervoor is het eigen
geldig identiteitsbewijs nodig of een geldig paspoort van de ouder/verzorger
waarin het kind is bijgeschreven.

Geldige verzekeringspapieren of verzekeringspasje

Heeft u vragen aan de diëtist? Schrijf ze van tevoren op, zodoende vergeet u
niets te vragen.

Gebruikt u medicatie? Dit is belangrijk voor het advies dat de diëtist u geeft.
Wij vragen u daarom een lijstje mee te nemen met welke medicijnen u gebruikt. Annuleren afspraak
Indien de afspraak met de diëtist niet tijdig wordt afgezegd (uiterlijk 24 uur van tevoren) worden er 30 minuten van
de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht.
Deze rekening wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.!! U dient deze afzegging per e-mail aan de diëtist te sturen: info@de-dietist.com !!


Afzeggen